Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Посібник «Об’єднання громад» Консультації щодо діяльності НУО on linе! Реформування митних процедур на місцевому рівні об... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Консультації -> БЛАГОДІЙНИЦТВО

Які новели Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»?

 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» містить ряд важливих змін, що стосуються порядку створення, державної реєстрації та здійснення діяльності благодійних організацій в Україні.
Порівняння змін, які стосуються благодійних організацій, у Законах «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та «Про благодійництво та благодійні організації», викладено у таблиці.
 

Особливості
Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»
Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
Організаційно-правові форми, види тощо благодійних організацій
По суті була визначений один вид – благодійні організації. Організаційно-правовими формами відповідно до статті 6 Закону визначались такі як членська благодійна організація; благодійний фонд; благодійна установа; інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).
Законом визначено три види благодійних організацій:
-                     благодійне товариство;
-                     благодійна установа;
-                     благодійний фонд.
Відмінності між організаційно-правовими формами, видами тощо благодійних організацій, які визначені у законі
Особливостей організаційно-правових форм законом не визначалось. Визначення організаційно-правової форми впливало на формулювання найменування, однак особливих ознак для тієї чи іншої організаційно-правової форми благодійної організації не встановлювалось.
Законом визначено особливості кожного із видів благодійних організацій. Зокрема, благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.
Водночас законодавцем не чітко визначено відмінності між благодійним товариством та фондом.
Особливості установчих документів
Установчим документом благодійних організацій усіх форм був статут.
Для кожного виду благодійної організації визначений установчий документ, що узгоджується із підходами Цивільного кодексу щодо особливостей видів юридичних осіб. Для товариств та фондів – це статут, натомість благодійна установа діє на основі установчого акта.
Органи управління
Вищим органом управління благодійних організацій були загальні збори учасників (в деяких статтях Закону вказувалось, що якщо засновником є одна особа – вона приймає рішення, водночас в інших все ж таки загальні збори учасників). Обов’язковим було створення виконавчого органу (комітету) та розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснювала наглядова рада, персональний склад якої визначався засновниками (засновником).
Для благодійних товариств та благодійних фондів вищим органом управління є загальні збори учасників (можливе оформлення рішень одним учасником). Наглядова рада може створюватись (на розсуд), якщо кількість учасників перевищує десять. Створюється виконавчий орган.
Вищим органом управління благодійної установи є наглядова рада. Також створюється виконавчий орган.
Територія діяльності та територіальні статуси
Благодійні організації відповідно до Закону утворювались і діяли за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.
Окрім того, місцеві могли діяти за різною територією: відповідний регіон чи адміністративно-територіальна одиниця. Від цього залежала складність процедури реєстрації, визначення органу, який здійснював реєстрацію, вартість реєстрації і вимоги до діяльності організації.
Відповідно до Закону скасовано обов’язкове зазначення так званого територіального статусу благодійної організації, а також території діяльності.
Відповідно до ч.3 статті 11 Закону, організації самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 
Можливість однієї особи бути засновником
З одного боку, стаття 5 Закону передбачала можливість однієї особи бути засновником благодійної організації. З іншого, у наступних статтях Закону вказувалось, що загальні збори засновників приймають ряд рішень при заснуванні організації. На практиці це викликало проблеми застосування, у результаті чого органи влади відмовляли у реєстрації таких благодійних організацій.
Законом визначений підхід, що одна особа чи більше може бути засновником (засновниками) двох видів благодійних організацій – благодійних фондів та благодійних установ. Натомість для заснування благодійних товариств потрібна кількість засновників не менше двох осіб. Однак у перспективі, якщо один із них вийде із участі у такому товаристві, можливе прийняття рішень щодо діяльності благодійного товариства і одним учасником.
Перелік документів, який подається для державної реєстрації благодійних організацій
Закон у ч. 4 статті 8 передбачав наступний перелік документів: заява засновників   (засновника) чи їх уповноважених, статут (положення), протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), відомості про засновників (засновника) (щодо засновників - юридичних осіб - з доданням підтвердних документів щодо структури власності засновників,які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб) та органи управління благодійної організації,   відомості про місцеві відділення   (філії,   представництва) благодійної організації, документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію. Додатково Постановою КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій» від 30 березня 1998 р. N 382 додано документи до переліку та ускладнено вимоги до них. До прикладу, нотаріальне посвідчення на заяві підписів, документи про підтвердження юридичної адреси.
Закон не встановлює окремого переліку документів для державної реєстрації благодійної організації. Він є однаковим для усіх юридичних осіб і визначений у статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Зокрема, це наступні документи: заповнена реєстраційна   картка   на   проведення   державної реєстрації юридичної особи; примірник   оригіналу   (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або 
уповноваженого ними органу про створення   благодійної організації; документ, що засвідчує внесення 
реєстраційного збору   за проведення державної реєстрації 
юридичної особи; якщо серед засновників благодійної організації є юридичні особи, подається інформація з   документами,   що   підтверджують структуру власності 
засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
Орган реєстрації
Визначення органу реєстрації благодійної організації становило певні труднощі для засновників організацій. Закон в загальних рисах визначав відповідальний орган реєстрації. Для кожного територіального статусу визначався відповідний відповідальний за реєстрацію орган влади.
Відповідно до Закону державна реєстрація благодійних організацій здійснюється державними реєстраторами.
Реєстраційний збір за реєстрацію нової благодійної організації
Постанова КМУ «Про розміри і порядок справляння плати за            державну реєстрацію благодійних організацій» від 30 березня 1998 р. N 383 визначала наступні розміри плати за держреєстрацію організацій:
всеукраїнських -    1   неоподатковуваний   мінімум   доходів громадян; міжнародних -   1,5   неоподатковуваного   мінімуму   доходів громадян; місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Змінами, які внесені до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» визначено у ч.1 статті 10, що за проведення держреєстрації благодійної організації справляється
три   неоподатковуваних   мінімумів доходів громадян .
Реєстраційний збір за реєстрацію змін до установчих документів благодійної організації
Законом та Постановою КМУ від 30 березня 1998 р. №383 не було визначено такого збору.
Відповідно до абз. 2 ч.2 статті 10 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів
 благодійних організацій не справляється.
Створення відокремлених підрозділів (відділень) благодійних організацій
Закон у статті 13 визначав серед прав благодійних організацій можливість створення благодійними організаціями відповідно    до    законодавства   України   свої
відділення, філії, представництва. Отож, Закон визначав таке право у залежності від територіального статусу. Натомість у Постанові КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій» від 30 березня 1998 р. N 382 передбачалась процедура для реєстрації відділень тільки благодійних організацій, в яких наявний всеукраїнський чи міжнародний статус. Отож тільки такі благодійні організації могли реалізувати таке право.
Благодійні організації не визначають своїх територіальних статусів. Організації, як і інші юридичні особи, можуть створювати відокремлені підрозділи.
Можливості реорганізації
Реорганізація благодійної    організації    здійснюється   за рішенням її вищого органу управління відповідно до вимог статуту (положення). При реорганізації благодійної   організації   її   права   і обов'язки переходять до правонаступників. Благодійна організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  11

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


  ADS:
веб-дизайн та хостинг
[ Andriy_BURDYK ]
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net