Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Чи повинне обов’язково право на проведення громадської експертизи бути передбачене у статуті громадської організації?

Громадські організації звертаються із проханням роз’яснити чи правомірними є  відмови органів  виконавчої влади у сприянні здійснення громадської експертизи на підставі того, що у статуті громадської організації не передбачене право на здійснення громадської експертизи.
 
Перш за все слід виходити із того, що майже кожен статут громадської організації містить положення про те, що громадська організація реалізовує права, які передбачені іншим законодавством чи законодавчими актами.
Стаття 5 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року вказує, що законодавство про об’єднання громадян складається з Конституції України, цього Закону та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
Правовим актом, який передбачає право громадських (благодійних та інших) організацій здійснювати громадську експертизу, є Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» (далі – Порядок). В ній чітко передбачено право громадських організацій проводити громадську експертизу діяльності виконавчої влади, а щодо органів виконавчої влади – обов’язок слідувати процедурам, передбаченим Постановою щодо сприяння інституту громадянського суспільства у проведенні такої експертизи.
 
Більше того, громадська організація відповідно до Порядку не зобов’язана при подані письмового запиту про проведення громадської експертизи подавати копії чи витяги із власного статуту, обґрунтовувати, що у її статуті таке право передбачено.
Частина 3 Порядку визначає виключний перелік відомостей (інформації), які мають бути у письмовому запиті інституту громадянського суспільства про проведення громадської експертизи, а саме:
-                     найменування інституту громадянського суспільства, відомості про легалізацію, місцезнаходження, за наявності – ел.адреси,
-                     предмет і мета громадської експертизи,
-                     перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи,
-                     адреса, за якою надсилається  відповідь   на   запит,   або прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).
Таким чином, у цьому переліку, визначеному Порядком, немає відомостей про те, чи передбачене у статуті  громадської організації  право на проведення громадської експертизи, як і  потреби подавати копії чи витяги із статуту.
Нагадуємо, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти  лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, а також інші законодавчі акти не передбачають повноважень органів виконавчої влади під час вчинення дій щодо сприяння експертизі, перевіряти наявність права проводити експертизу у статуті організацій, вимагати подання обґрунтувань, копій документів, інших підтверджень.

Консультацію підготовлено програмою правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури  для 
"Електронного робочого столу громадського експерта" (проект  Творчого об'єднання «ТОРО»  спільно із партнерами)

 


© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net