Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Правова консультація щодо використання запиту народного депутата та запиту на інформацію відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації»

 

Доброго дня, колеги,
 
 
До програми правової підтримки НУО надійшло звернення від громадської організації щодо можливостей та переваг початку діяльності, спрямованої на реєстрацію всеукраїнської громадської організації. На думку представників організації, таким чином, вони отримають більше можливостей до набуття чинності новим законом – Законом України «Про громадські об’єднання».
 
 
Слід розмежовувати за суб’єктним складом дію різних Законів – Закону «Про доступ до публічної інформації» та Закону «Про статус депутатів місцевих рад».
Якщо  особа користувалась інструментами, передбаченими Законом «Про статус депутатів місцевих рад», - це один механізм та відповідальність за порушення (депутатське запитання чи депутатське звернення). Тоді потрібно застосовувати норми цього закону і встановлену відповідальність за порушення.
Щодо Закону України «Про доступ до публічної інформації», він передбачає такий інструмент як «запит на інформацію». Ним може скористатись кожен громадянин, незалежно від статусу (чи він є депутатом чи ні).
Окрім того, є специфіка дії Закону за суб’єктами, яких стосується цей Закон. На суб’єктів приватного права (наприклад, приватні підприємства, громадські організації, інші) він не поширюється. Є чітко визначені у статті 13 випадки, коли на суб’єктів господарювання буде поширюватись дія норм цього Закону.
Так відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Із листа незрозуміло, чи звертався депутат до такого суб’єкта господарювання, що підпадає під визначені вище критерії, Ви можете зробити оцінку.
Якщо це приватний суб’єкт господарювання, то можуть застосовуватись інструменти, які передбачені Законом «Про статус депутатів місцевих рад», та механізм відповідальності є інший.

© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net