Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Посібник «Об’єднання громад» Громадські активісти навчались інструментам впливу... Молодіжні активісти взяли участь в семінарі щодо п... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Архів консультацій

Витяг із Податкового кодексу щодо неприбутковості

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ
                 та організацій

     157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових  установ  та
організацій,  зареєстрованих  згідно  з  вимогами законодавства та
внесених органами  державної  податкової  служби  в  установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

     а) органами   державної  влади  України,  органами  місцевого
самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

     б) благодійними   фондами   і   благодійними   організаціями,
створеними  у  порядку,  визначеному   законом   для   провадження
благодійної діяльності;  громадськими організаціями,  створеними з
метою   надання   реабілітаційних,   фізкультурно-спортивних   для
інвалідів   (дітей-інвалідів)   та   соціальних  послуг,  правової
допомоги,   провадження   екологічної,   оздоровчої,   аматорської
спортивної,   культурної,   просвітньої,   освітньої  та  наукової
діяльності,  а також творчими спілками  та  політичними  партіями,
громадськими   організаціями   інвалідів,   спілками   громадських
організацій  інвалідів  та  їх  місцевими  осередками,  створеними
згідно  із  відповідним законом;  науково-дослідними установами та
вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації,  внесеними
до  Державного реєстру наукових установ,  яким надається підтримка
держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

     в) кредитними  спілками,  пенсійними  фондами,  створеними  в
порядку, визначеному відповідними законами;

     г) іншими,  ніж  визначені  в  підпункті  "б"  цього  пункту,
юридичними  особами,  діяльність  яких  не  передбачає   отримання
прибутку згідно з нормами відповідних законів;

     ґ) спілками,  асоціаціями  та  іншими  об'єднаннями юридичних
осіб,  створеними для представлення інтересів засновників (членів,
учасників),   що   утримуються   лише  за  рахунок  внесків  таких
засновників  (членів,  учасників)  та  не  провадять  господарську
діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

     д) релігійними   організаціями,  зареєстрованими  в  порядку,
передбаченому законом;

     е) житлово-будівельними   кооперативами    та    об'єднаннями
співвласників багатоквартирного будинку;

     є) професійними  спілками,  їх  об'єднаннями та організаціями
профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями,
утвореними в порядку, визначеному законом.

     157.2. Від  оподаткування  звільняються  доходи неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     пасивних доходів;

     коштів або  майна,  які  надходять  до  таких   неприбуткових
організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг,  у
тому числі доходів державних навчальних  закладів,  отриманих  від
виготовлення  та  реалізації  товарів,  виконання  робіт,  надання
послуг,  у тому числі від надання платних послуг,  пов'язаних з їх
основною статутною діяльністю;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з державного або місцевого
бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи
благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким
неприбутковим  організаціям або через них їх отримувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.3. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     коштів або майна,  які надходять  безоплатно  або  у  вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     пасивних доходів;

     коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим
організаціям від ведення їх  основної  діяльності,  з  урахуванням
положень пункту 157.13 цієї статті;

     дотацій або  субсидій,  отриманих із державного або місцевого
бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи
благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким
неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством з метою зниження рівня таких цін.

     157.4. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "в" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     коштів, які  надходять  до  кредитних  спілок  або  пенсійних
фондів  у  вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або
внесків на інші потреби, передбачені законом;

     доходів від здійснення операцій  з  активами  (у  тому  числі
пасивних   доходів)  недержавних  пенсійних  фондів  та  кредитних
спілок,  за пенсійними вкладами  (внесками),  рахунками  учасників
фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з державного або місцевого
бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи
благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким
неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.5. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     разових або періодичних внесків,  відрахувань  засновників  і
членів;

     коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим
організаціям від провадження їх основної діяльності та  у  вигляді
пасивних доходів;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з  державного або місцевих
бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи
благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким
неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.6. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "ґ" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     разових або періодичних внесків засновників і членів;

     пасивних доходів;

     дотацій або субсидій,  отриманих з державного  або  місцевого
бюджетів,  державних  цільових  фондів  або  в  межах технічної чи
благодійної,  у тому числі гуманітарної,  допомоги,  що  надаються
таким  неприбутковим  організаціям  відповідно до умов міжнародних
договорів,  згода на обов'язковість яких  надана  Верховною  Радою
України,  крім  дотацій на регулювання цін на платні послуги,  які
надаються  таким  неприбутковим  організаціям  або  через  них  їх
одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких
цін.

     157.7. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:

     коштів або майна,  які надходять  безоплатно  або  у  вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також
пасивних доходів.

     157.8. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "е" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді внесків,  коштів або майна, які надходять таким
неприбутковим  організаціям  для  забезпечення  потреб їх основної
діяльності та у вигляді пасивних доходів.

     157.9. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій,  визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті,
отримані  у  вигляді  вступних,  членських  та  цільових  внесків,
відрахувань   коштів   підприємств,   установ   і  організацій  на
культурно-масову,  фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної
фінансової   допомоги  чи  добровільних  пожертвувань  і  пасивних
доходів,  а також вартість майна та  послуг,  отриманих  первинною
профспілковою  організацією  від  роботодавця згідно з положеннями
колективного  договору  (угоди),   з   метою   забезпечення   умов
діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42
Закону України  "Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії
діяльності" (
1045-14 ).

     157.10. Доходи   або   майно  неприбуткових  організацій,  за
винятком неприбуткових організацій,  визначених у підпунктах "а" і
"в"  пункту  157.1  цієї  статті,  не  підлягають розподілу між їх
засновниками,   учасниками    або    членами    та    не    можуть
використовуватися   для  вигоди  будь-якого  окремого  засновника,
учасника або члена такої неприбуткової організації,  її  посадових
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

     Доходи неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "а"
пункту 157.1 цієї статті,  у тому числі доходи закладів і  установ
освіти,  науки,  культури,  охорони  здоров'я,  а  також  архівних
установ   та   реабілітаційних   установ    для    інвалідів    та
дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію,  які утримуються за
рахунок  бюджету,   зараховуються   до   складу   кошторисів   (на
спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій
і  використовуються  виключно  на  фінансування  видатків   такого
кошторису  (у  тому  числі  фінансування  господарської діяльності
згідно з їх статутами),  розрахованого та затвердженого в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

     У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи,
зараховані до  кошторису  для  утримання  зазначених  організацій,
перевищують  суму  визначених кошторисом витрат,  сума перевищення
враховується у складі кошторису наступного року.

     При цьому  із  суми   перевищення   доходів   над   витратами
зазначених   неприбуткових  організацій  податок,  передбачений  у
пункті 151.1 статті 151 цього розділу, не сплачується.

     Перелік платних послуг,  які  можуть  надаватися  зазначеними
закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Доходи неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "в"
пункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку,
встановленому відповідним законом.

     157.11. У   разі   якщо   доходи  неприбуткових  організацій,
отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених
пунктом  157.5  цієї статті,  на кінець першого кварталу року,  що
настає за звітним,  перевищують 25  відсотків  загальних  доходів,
отриманих   протягом  такого  звітного  (податкового)  року,  така
неприбуткова   організація   зобов'язана   сплатити   податок   із
нерозподіленої  суми  прибутку  за  ставкою,  встановленою пунктом
151.1 статті  151  цього  Кодексу,  до  суми  такого  перевищення.
Внесення   до   бюджету   зазначеного   податку   здійснюється  за
результатами першого  кварталу  року,  що  настає  за  звітним,  у
строки, встановлені для інших платників податку.

     Незалежно від  положень  абзацу першого цього пункту,  у разі
якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел,  інших, ніж
визначені  пунктами  157.2-157.9  цієї  статті,  така неприбуткова
організація  зобов'язана  сплатити  податок  на   прибуток,   який
визначається як сума доходів,  отриманих із таких інших джерел, що
зменшена на суму витрат,  пов'язаних з отриманням  таких  доходів,
але не вище суми таких доходів.

     У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із
абзацом  першим  цього  пункту,  а  також   при   визначенні   сум
оподатковуваного  прибутку  згідно  з  абзацом другим цього пункту
сума амортизаційних відрахувань не враховується.

     157.12. З метою  оподаткування  центральний  орган  державної
податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх
відокремлених  підрозділів,  які  звільняються  від  оподаткування
згідно з положеннями цього пункту.

     Право неприбуткової  організації  на  користування пільгами в
оподаткуванні податком на прибуток виникає  після  внесення  такої
організації   до  Реєстру  неприбуткових  організацій  та  установ
органами державної  податкової  служби  в  порядку,  встановленому
законодавством.

     Державна реєстрація  неприбуткових організацій здійснюється в
порядку, передбаченому відповідним законодавством.

     Перереєстрація такої неприбуткової  організації  у  випадках,
передбачених законом,  здійснюється без справляння будь-якої плати
з такої неприбуткової організації.

     157.13. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи
повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету,  якщо інше  не
передбачено    законом,    що   регулює   діяльність   відповідної
неприбуткової організації.

     157.14. Центральний   орган   державної   податкової   служби
встановлює  порядок  обліку  і  подання  податкової  звітності про
використання  коштів  неприбуткових  організацій   (визначених   у
підпункті  "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання
податкової звітності за доходами,  що підлягають оподаткуванню) та
вирішує    питання   про   виключення   організацій   із   Реєстру
неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів  у
разі  порушення  ними положень цього Кодексу та інших законодавчих
актів про неприбуткові організації.  До  порушень  також  належить
використання  звільнених  від  оподаткування  коштів  на цілі,  не
передбачені  статутом,  зокрема,  для  провадження   господарської
діяльності.   Кошти   та   майно,   використані   не  за  цільовим
призначенням,  вважаються доходом і  підлягають  оподаткуванню  за
ставкою,  встановленою  пунктом  151.1  статті  151 цього Кодексу.
Рішення центрального органу  державної  податкової  служби  можуть
бути оскаржені в судовому порядку.

     157.15. Термін  "державні  послуги" слід розуміти як будь-які
платні  послуги,  обов'язковість  отримання  яких   встановлюється
законодавством  та  які  надаються  фізичним  чи  юридичним особам
органами виконавчої влади,  органами місцевого  самоврядування  та
створеними  ними  установами  і  організаціями,  що утримуються за
рахунок  коштів  відповідних  бюджетів.   До   розуміння   терміна
"державні  послуги"  не  включаються  податки,  збори (обов'язкові
платежі), визначені цим Кодексом.

     Під терміном "основна діяльність" для цілей  цього  підпункту
слід розуміти діяльність неприбуткових організацій,  яка визначена
для них як основна  законом,  що  регулює  діяльність  відповідної
неприбуткової організації,  у тому числі з надання реабілітаційних
та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів),
благодійної допомоги,  просвітніх, культурних, наукових, освітніх,
соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі
створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні
пенсійні фонди та інші подібні організації).

     До основної діяльності також включається продаж неприбутковою
організацією   товарів,   виконання  робіт,  надання  послуг,  які
пропагують принципи та ідеї,  для захисту яких було створено  таку
неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною
діяльністю,  якщо ціна таких  товарів,  виконаних  робіт,  наданих
послуг  є  нижчою  від  звичайної  або  якщо така ціна регулюється
державою.

     До основної діяльності  не  включаються  операції  з  надання
товарів,    виконання   робіт,   надання   послуг   неприбутковими
організаціями,  визначеними в підпунктах "в" -  "ґ"  пункту  157.1
цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких
організацій.  Кабінет Міністрів  України  може  вводити  тимчасові
обмеження   щодо   поширення   норм   цього   пункту   на   продаж
неприбутковими організаціями окремих товарів  чи  послуг  у  разі,
якщо  такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на
ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих
особами,  які  оподатковуються  цим податком та надають аналогічні
товари,  виконують роботи,  надають послуги,  про таке  порушення.
Статутні   документи  неприбуткових  організацій  повинні  містити
вичерпний  перелік  видів  їх  діяльності,  які  не   передбачають
одержання  прибутку  згідно  з  нормами  законів,  що регулюють їх
діяльність.

     157.16. Від оподаткування звільняються  доходи  неприбуткових
організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net