Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Посібник «Об’єднання громад» Молодіжні активісти взяли участь в семінарі щодо п... Консультації щодо діяльності НУО on linе! усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Актуально -> СТАТТІ

Включення ОСН до Реєстру неприбуткових організацій (установ): практика та проект змін до Податкового кодексу

 

Рішення про внесення в Реєстр неприбуткових організацій (установ) є дуже важливим для діяльності зареєстрованого органу самоорганізації населення. Якщо його немає – усі доходи ОСН оподатковуються податком на прибуток. Тому усі установи і організації, які займаються некомерційною діяльністю, прагнуть її отримати, щоб легально і повноцінно працювати.
Прийнятий у 2001 році Закон «Про органи самоорганізації населення» не передбачив внесення змін до відповідних податкових актів законодавства, органи самоорганізації залишились поза увагою. Аналогічно майже повністю продубльовані у Податковому кодексі положення із Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»  не передбачали ОСН як окрему організацію (установу), що може бути включена до Реєстру неприбуткових організацій (установ) та користуватись пільгами з податку на прибуток.
За своєю природою органи самоорганізації населення є некомерційними, вони не мають на меті отримання прибутку з наступним розподілом між засновниками, учасниками чи членами.
Законодавчі положення про органи самоорганізації населення. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 рокувизначає, щооргани самоорганізації населення - це представницькі органи,що створюються жителями, які на  законних  підставах проживають на території села,селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом. Вони є однією із форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Органи самоорганізації населення за своєю природою не є громадськимичи благодійними організаціями, також вони не є організаціями, які створюються органами місцевого самоврядування, хоча їх фінансовою основою можуть бути кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються їм відповідною сільською,селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень.
З одного боку, дозвіл на створення ОСН надається органом місцевого самоврядування. З іншого боку, ініціюють його створення збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. Також ОСН обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосуванняжителів,які назаконних підставах проживають на відповідній території (ч.1 ст.10 Закону «Про органи самоорганізації населення»). ОСН має власні повноваження, які ним набуваються з дня його легалізації та можуть реалізовуватись за власні кошти. Натомість делеговані повноваження надаються сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою з одночасною передачею йому додаткових коштів,а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, рада здійснює контроль за їх виконанням.
Відповідно до статті 16 Закону «Про органи самоорганізації населення» фінансовою основою діяльності ОСН є кошти відповідного місцевого бюджету добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством.
 Податкове законодавство. Відповідно до статті 157.1. Податкового кодексу, до Реєстру неприбуткових організацій та установ, можуть бути включені установи та організації, які є:
а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних дляінвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;
в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами;
г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;
ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників  (членів,  учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку, передбаченому законом;
е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;
є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом.
Відповідні статті Податкового кодексу для кожної організації (установи) відповідного виду визначають перелік доходів, що звільняються від податку на прибуток.
    Практика застосування. На практиці органи самоорганізації населення вносяться до Реєстру неприбуткових організацій (установ) як організації (установи), створені органами місцевого самоврядування та які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (п. «а» ст.157.1 Податкового кодексу) або як громадські організації (п. «б» ст.157.1), рідше - як інші, ніж визначені в підпункті "б", юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.
Проте за своїми ознаками вони не можуть належати до громадських організацій. Особливості, порядок створення, діяльності та припинення громадських організацій визначаються Законом «Про об’єднання громадян». Закон «Про органи самоорганізації» визначає органи самоорганізації як представницькі органи, що створюються жителями, які назаконних підставах проживають на території села,селища,міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом.
Закон «Про органи самоорганізації населення» не містить окремої норми, що прямо вказує на те, що діяльність органів самоорганізації населення не передбачає отримання прибутку, тому включення у Реєстр таких органів за п. «г» статті 157.1 здійснюється на розсуд органів влади.
Також органи самоорганізації населення включаються у Реєстр за п. «а» статті 157.1 Податкового кодексу -  «органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів)».
Окрім того, тут потрібно керуватись нормами Бюджетного кодексу. Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу, бюджетні установи- органи державної влади,органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету.
Статтею 43 БК передбачено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування бюджетних коштів при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів.
Умова про можливість включення у Реєстр неприбуткових організацій (установ) залежно від наявності бюджетного фінансування робить неможливим функціонування ОСН тільки із власними повноваженнями або із делегованими, які не вимагають фінансування із місцевих бюджетів, а можуть реалізовуватись за рахунок, наприклад, добровільних пожертвувань фізичних чи юридичних осіб. Особливо це є актуальним на рівні сіл та селищ, бюджети яких не мають коштів для утримання органів самоорганізації населення, але де найбільш успішно працюють різні форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
    Способи вирішення. Можливі три варіанти вирішення проблеми. Одним із якихє зміна практики застосування, щоб органи самоорганізації населення включались до Реєстру неприбуткових організацій (установ) не тільки як створені органами місцевого самоврядування установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, але за іншими пунктами (п. «б», «г» ст. 157.1 кодексу). Проте як і сьогодні, в кожному випадку це буде залежати від розсуду органів влади. Наступним способом є внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації», та визначення, що ОСН є неприбутковими. Якщо буде відповідна норма у цьому Закону, за таких умов вони можуть бути включені на підставі п. «г» статті 157.1 Податкового кодексу як «інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів». Проте при застосуванні п. «г» ст.157.1. Податкового кодексу все ж таки має місце розсуд органів влади щодо включення чи не включення органів самоорганізації населення до Реєстру неприбуткових організацій (установ), можливе висунення додаткових критеріїв до установчих документів. У порівнянні із іншими неприбутковими організаціями (наприклад, громадськими та благодійними (п. «б» ст.157.1 Податкового кодексу), існує обмеження щодо звільнення від оподаткування і отримання видів доходів, які мають значення для діяльності, наприклад, «добровільне пожертвування» фізичних та юридичних осіб. Також існують обмеження, визначені ст.157.11 Податкового кодексу для таких неприбуткових установ (організацій). Окрім того, Законом «Про органи самоорганізації населення» визначено доходи, які не перелічені у ст.157.2 чи у ст.157.5. Податкового кодексу як такі, які звільняються від податку на прибуток.
   Найбільш сприятливим є внесення змін до Податкового кодексу України та включення органів самоорганізації населення  окремим пунктом статті до переліку організацій та установ, які можуть бути внесені у Реєстр неприбуткових установ (організацій). Окрім того, це дозволить визначити в кодексі окремі види доходів ОСН, які варто звільнити від податку на прибуток.
   Виходячи із потреби максимального сприяння розвитку ОСН та зміцнення їхньої фінансово-матеріальної основи, відповідний проект Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України» (щодо внесення органів самоорганізації до Реєстру неприбуткових організацій та установ) розроблено експертами програми правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури та ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення».
 

Додаток: порівняльна таблиця


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net